kvalitetssäkring

Kvalitetssäkring

 

Att hålla en hög och jämn kvalité på städningen är viktigt på A.R.StädTeam AB. När företaget anställer nya medarbetare så ställs krav bl.a. på erfarenhet och noggrannhet och den nya medarbetaren ska under en period på ca 3 veckor följa med andra medarbetare och lära in rutiner och tider på arbetsplatsen.

Egenkontroll av kvaliteten på utfört arbete hanteras av arbetsledare eller motsvarande person. Arbetsledaren utför stickprovskontroller där oftast lokalvårdaren är närvarande. Arbetsledaren följer vid varje kontrolltillfälle ett protokoll där eventuella anmärkningar antecknas för åtgärd. Lokalvårdaren får ta del av protokollet och eventuella anmärkningar ska vara rättade inom 24 timmar från protokollets undertecknande. Protokollet sparas i 1 år från undertecknandet och finns tillgänglig vid eventuell efterfrågan från kund. Kontroller där man skriver protokoll brukar ske 2-3 gånger i månaden.

Utöver kontroll enligt ovanstående metod så kommer det finnas en möjlighet för er personal att enkelt ta del av information om när städning har blivit utförd genom att det kommer att finnas en uppsatt lista på någon bestämd plats där det ska framgå vilket datum och tid lokalvård har utförts.

Utvecklingen av dokumenterade egenkontroller har börjat på A.R.StädTeam AB sedan år 2005 och det kommer ändrade och förbättrade system för egenkontroller under det närmaste året.

Om ni har frågor angående egenkontroller på företaget så är ni välkommen att kontakta oss på nedanstående telefonnummer eller maila tiil oss.

 

 

 

A.R. Städ Team AB 070-424 84 08 info@arstadteam.se

 
 
 

Tel mobil:

 

070-424 84 08

 

070-642 73 12