Start

Approved
Jobba hos oss

Om A.R.StädTeam AR

A.R.StädTeam AR grundades år 1989 av Aimo och Ritva Issakainen under namnet A.R.StädPatrull KB. Företaget ombildades till aktiebolag år 1991 och sedan ändrade namnet till A.R.Städteam AR.

 

Företaget och personalen lägger stor vikt på att ha en hög och jämn kvalitet på alla tjänster som blir utförda. Personalen har alltid utgått utifrån företagets ledstjärna: att A.R.StädTeam är ett kvalitetsföretag.

 

Hög kvalitet på utförda arbeten uppnår vi naturligtvis genom att utföra noggrant arbete men även genom att ha en öppen dialog med kunden om vad kunden har för förväntningar om det utförda arbetet.

 

Vårat miljötänkande

Städmaterial väljs med omsorg. Både ur miljösynpunkt och ur kvalitetssynpunkt. Städmaterial som vi använder är miljömärkta med Svenska Naturskyddsföreningen. Vi har också börjat använda refill produkter i allt större utsträckning och vi källsorterar överblivna pappersförpackningar m.m.

 

Kvalitetssäkring

Efter varje flyttstädning utförs en kvalitetskontroll där man går igenom olika punkter i en checklista stickprovsmässigt och godkänner alternativt ej godkänner med anmärkning. Om det mot förmodan finns anmärkningar skall det vara åtgärdat snarast möjligt. Dock senast inom 48 timmar.

 

Resurser och personalorganisation

A.R.StädTeam AR är ett företag med serviceinriktade medarbetare där alla har lång erfarenhet från branschen och där samtliga har ansvarskänsla för sitt arbete.